TERAPIE   SCPR

Soul Communication and Psychospiritual Restoration

Co je terapie SCPR?

Metoda SCPR je jeden z nástrojů osobního rozvoje. Jedná se o velmi účinnou metodu práce s energetickými těly člověka – pomocí kyvadla a sestavy tabulek. Tato metoda dokáže napravit, odblokovat, harmonizovat a léčit různé oblasti života.

Jak terapie funguje?

Během terapie komunikuji pomocí Vyššího Já se Zdrojem neboli Stvořitelem. Díky tomu je dosaženo maximální čistoty práce a odpovědí, protože informace dostávám přímo od Zdroje a Vyšší Já mi je následně tlumočí skrze kyvadlo a tabulky.

Jako lidé máme kromě fyzického těla také další, energetická těla – mentální, emoční a další. Jsou to jemněhmotná těla, která mají zásadní vliv na kvalitu našeho života, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali. Je v nich spoustu mentálních programů, bloků a přesvědčení. Tyto z 90% ovládají to, jak se cítíme, jak se chováme, rozhodujeme, jednáme, jaké životní situace a lidi si přitahujeme. Tyto programy nás ale ovládají automaticky, tak že si to neuvědomuje. Většina jich je omezujících, brání nám žít životy, jaké bychom chtěli mít. Způsobují nám různé těžkosti, opakující se problémy a nemoci.

Například si opakovaně nacházíme podobné partnery, se kterými řešíme stejné problémy, a toho pravého ne a ne najít. Nebo si přes usilovné snažení nemůžeme najít dobrou práci, stále nám chybí peníze, nebo máme různé chronické a vážné nemoci. Pak si možná říkáme: „Proč zrovna já pořád řeším tento problém a někdo jiný ne?“

Při terapii se tyto omezující vzorce vymažou a pak může přijít úleva. Zpravidla je potřeba několik terapií, než se určitý problém vyřeší. Kolik terapií to bude, záleží na tom, jak je problém hluboký, jak dlouho ho v životě máme. Nejrychleji se problémy vyřeší u dětí a pejsků, protože ti jsou zablokovaní mnohem méně. 

Moje zkušenosti

Během uplynulých 10 let jsem na sobě zkoušela nejrůznější metody terapií. Teprve metoda SCPR mě nadchla svou jednoduchostí a opravdu komplexním využitím. Většinu bloků totiž dokáže vyřešit mnohem efektivněji a rychleji, zároveň i do hloubky.

Aby mohl být člověk dobrým terapeutem a lidem opravdu pomoct, měl by mít nejprve vyřešené své hlavní problémy a metodu se kterou pracuje, mít dobře vyzkoušenou. To je důležité proto, aby na své klienty tyto nezpracované problémy nevědomě nepřenášel. Proto než jsem začala terapie nabízet druhým lidem, chtěla jsem co nejvíce vyřešit svá hlavní témata. Je to pro mě velmi důležité, protože chci mít dobrý pocit z toho, že terapie pomůže klientovi co nejlépe zbavit se trápení a zlepšit tak život.

Až po dvou a půl letech jsem usoudila, že mám dostatek zkušeností poskytovat kvalitní terapie i dalším lidem. Dnes je SCPR součástí mého života a každý den jsem vděčná za pozitivní změny, které přináší do života jak mě, tak i mým klientům.

Je možné řešit mnoho různých obtíží, problémů a nemocí:
 1. problémy ve všech vztazích (partnerských, pracovních, s dětmi, se členy rodiny…),
 2. odstranění příčin stále se opakujících těžkostí ve vztahu (např. stále si hledám partnery/ky se stejnými problémy – nevěra, agresivita, žárlivost, ponižování apod…),
 3. ukončení minulých vztahů, odpojení od bývalých partnerů (je důležité, abychom problémy z minulých vztahů nepřenášeli zbytečně do vztahů nových),
 4. pocity méněcennosti, studu, viny, strachu se projevit, prosadit apod.,
 5. osvobození od žárlivosti, lpění, vyčerpávající snahy mít TO pod kontrolou,
 6. různé závislosti (např. na člověku, jídle, drogách, alkoholu…),
 7. workoholismu, přílišné lpění na práci,
 8. perfekcionismus,
 9. nechuť až odpor k nějaké činnosti (např. k řízení auta, sexu, cvičení, učení se…),
 10. zjistit vhodnost stravy pro zdraví vlastního těla,
 11. různé problémy s jídlem – bulimie, anorexie, obezita…,
 12. psychosomatické problémy a bolesti (např. hlavy, břicha, zad, končetin…),
 13. posttraumatické stresové poruchy,
 14. alergie, ekzémy, astma apod.,
 15. nespavost,
 16. různé strachy a fobie (např. z lidí, výšek, tmy, pavouků, vody, uzavřených prostor, ze smrti…),
 17. traumata spojená se sexuálním zneužitím, ze smrti nejbližších, z rozchodu, rozvodu apod.,
 18. úzkosti, deprese, panické ataky,
 19. únava, vyhořelost, apatie,
 20. poúrazové a pooperační hojení, jeho podpora, urychlení
 21. problémy s otěhotněním, jejich zjištění a harmonizace,
 22. problémy v těhotenství s přijetím dítěte v sobě, s přijetím jeho pohlaví,
 23. strach z potratu, že o miminko přijdu, že ho nedonosím,
 24. strach z porodu,
 25. obavy z toho, až se miminko narodí, jestli zvládnu být matkou,
 26. problémy u miminka – špatně spí, často se budí, trpí nadýmáním, hodně pláče, nechce ani na chvíli spát samo v postýlce apod…,
 27. harmonizace a odblokování čaker,
 28. zjišťování a pročišťování minulých životů.

Je možné také poradit, jak se rozhodnout v životních situacích, abychom se vyhnuli problémům, například:

 1. s kterým partnerem začít vztah a jakému se raději vyhnout, protože bychom s ním měli problémy,
  jakou zvolit vhodnou školu, studium,
 2. kterou práci si vybrat,
 3. kterou koupit nemovitost (pozemek, dům),
 4. vybrat místo nového bydlení,
 5. jaké jsou vhodné doplňky stravy pro mé tělo, abychom zbytečně neinvestovali do těch, které nám nepomohou,
 6. a různá další témata, která vás napadnou…
Před terapií

Při prvním kontaktu si ujasníme, co chcete řešit a co očekáváte.
Než si domluvíme termín terapie, tak si kyvadlem potvrdím, jestli je pro vás vhodná. Výjimečně se může stát, že klient má problém, na který se tato metoda nehodí. Pak je potřeba, aby ho řešil jiným způsobem. Terapie SCPR by v takovém případě byla málo účinná a vy byste zbytečně investovali své peníze. Den před terapií a v den terapie je potřeba se vyhnout užívání alkoholu a jakýchkoli látek měnících vědomí, kouření, káva a běžně užívané léky nevadí. Jinak není potřeba žádná zvláštní příprava.

Jak terapie probíhá?

Před jejím začátkem provádím energetickou očistu svého těla, abych se důkladně připravila. Proto když se spojíme, přejdeme rovnou k samotné terapii. Vše potřebné spolu probereme při prvním kontaktu a následně po terapii.                                                       

V průběhu terapie používám kyvadlo a různé tabulky, které mi dávají odpovědi. Vy sedíte nebo ležíte, podle toho co je vám pohodlné. Můžete vnímat různé projevy v těle, nejčastěji je to zívání, mrazení, brnění či teplo v různých částech těla, pocení, smích… anebo taky vůbec nic. Tyto projevy jsou důsledkem zablokovaných energií a emocí v těle, které se uvolňují.  Ať něco cítíte nebo ne, vše je v pořádku a účinek terapie je vždy stejný. Není třeba mít ani obavy z vedlejších účinků, terapie je velmi jemná.
Celá terapie trvá asi 1,5 hodiny, podle toho, co se řeší.

Pro koho je terapie vhodná?

Pro dospělé
Je vhodná právě pro vás, pokud chcete řešit nějaký problém a chcete v životě změnu.
Platí zde přitom pravidlo, že pokud máte problém například s ponižováním ze strany partnera, není třeba řešit partnera, i když se k vám chová nevhodně. Příčinou jeho chování je vaše nízká sebehodnota, proto si k vám partner toto chování dovolí. Musíte tedy řešit sebe,  svou nízkou sebehodnotu. Až zdravou sebehodnotu získáte, partner bude vnímat vaše hranice a nedovolí si chovat se k vám nevhodně. Místo nízké sebehodnoty si můžete dosadit jakýkoli jiný problém, který vám způsobují ostatní. Jde o to, že každý problém vždy řešíme nejdříve sami u sebe. Změnou uvnitř sebe, ovlivníme změny ve svém okolí.

Pro děti
Terapie je vhodná pro děti od narození do pubertálního věku. Nejvhodnější druh terapie pro ně je ve spánku, protože při osobní terapii neudrží být dlouho v klidu. Rodiče nejčastěji řeší u dětí různé opakující se nemoci, problémy s učením, chováním. U miminka pak řeší problémy s tím, že špatně spí, často se budí, hodně pláče, nechce spát samo v postýlce, má problémy s nadýmáním, což pak vede k únavě a vyčerpání maminky. V takovém případě je vhodné zvážit i terapii pro maminku.

Pro domácí zvířata
Nejčastěji jsou to pejsci. Řeší se především různé nemoci nebo problémy s chováním. Například to, že je pes neklidný, neposlouchá, hodně štěká, když je doma sám tak vyje, ničí zařízení bytu, vykonává potřebu doma místo venku atd. Může to být cokoli, co vám vadí. V tomto případě budu potřebovat jejich fotku, abych se na ně mohla napojit.

Kolik terapií budu potřebovat?

Někdy stačí jedna, jindy jich je potřeba více v pravidelných intervalech. Záleží na tom, jak moc je problém hluboký.
Všeobecně platí, že děti nejsou tak zablokované jako dospělí, takže se u nich problém vyřeší mnohem rychleji a terapií stačí méně.
Po každé terapii je třeba nechat čas, asi 3 týdny, aby změny v energetickém poli člověka mohly doběhnout a integrovat se i do fyzického těla. Proto provedení další terapie je vhodné nejdříve za 3 týdny, ale výjimečně i dříve, pokud je problém hluboký.

Co se děje po terapii?

Čištění dobíhá ještě několik dní po terapii, většinou 2-5 dní. V této době se ve vašem těle ukotvují změny, ke kterým došlo. Proto byste během těchto dnů neměli pít alkohol, užívat omamné látky a příliš nadměrně se fyzicky a psychicky namáhat. Vyhněte se řešení náročných věcí, konfliktů a dívání se na horory. Pokud byste porušili tato pravidla, doba čištění se může prodloužit. Při zásadním porušení může dojít k významnému snížení efektu terapie.

Bezprostředně po terapii klienti většinou popisují pocity lehkosti, vyprázdněné mysli a větší chuti do života. Je taky možné, že se budete cítit unavení, nebo naopak budete mít nárůst energie. Můžete pociťovat změny nálad jako pláč, vnitřní neklid nebo naopak euforii dobré nálady, popřípadě pocit zklidnění, výjimečně mírné bolesti hlavy. Vše je velmi individuální, protože každý člověk je originální a řeší jiný problém. Všechny tyto projevy jsou jen přechodné a během pár dnů vymizí. Je to jen vedlejší projev změn k lepšímu, které u vás proběhly.

Je to jako když hodíte kámen na klidnou hladinu rybníka. Bahno na dně se rozvíří a zakalí vodu, pak chvíli trvá, než se hladina opět zklidní a znovu vyčistí. Tak stejně se při terapii rozvíří energie v těle tím, že se odstraňuje problém. Pár dní potom trvá, než se energie v těle opět zklidní, přeskládá už novým způsobem, a to bez problému, který jsme vyřešili.

Jaké změny můžu po terapiích očekávat?

Výsledky terapie mohou být různé, podle toho, co jsme řešili. Nejčastější výsledky klientů:
Dochází k uzdravování fyzického těla a psychických problémů.
Budete častěji zažívat pocity vnitřního klidu, harmonie, naplnění.
Určité životní situace budete vnímat jinak. Třeba člověk, se kterým jste měli problém, vám přestane vadit, nebo se k vám začne chovat lépe, nebo z vašeho života odejde.
Budete se více rozhodovat na základě toho, co chcete, co cítíte, a ne na základě strachu.
Bude k vám přicházet více lepších životních možností a způsobů řešení situací, které jste předtím neviděli.
Nějaká situace se vyřeší snadno způsobem, který by vás předtím vůbec nenapadl.
Objeví se nabídka na lepší práci, nebo nápad na vyřešení nějakého problému.
Upraví se vztahy – některé se zlepší, jiné odejdou, aby uvolnily místo těm, které jsou pro vás více harmonické a v lásce.
Zlepší se intuice, schopnost naslouchání svému vnitřnímu hlasu, který nám vždy radí dobře, ale ne vždy ho slyšíme.
Upraví se váha těla, zmizí nutkavá potřeba se přejídat, nebo se celkově zlepší vztah k jídlu.

Možnosti provedení terapie

Terapie VE SPÁNKU

Tato terapie je stejně účinná jako terapie osobní nebo on-line. Provádím ji večer, když jste v úplném spánku. Než půjdete spát, pošlete mi SMS zprávu, abych věděla, kdy můžu začít. Při zahájení terapie si ještě pomocí kyvadla ověřím, jestli opravdu spíte. Druhý den po terapii si zavoláme, popřípadě vám v e-mailu popíšu, co se řešilo.
Tento druh terapie využívá nejvíce klientů jak pro sebe, tak pro své děti a domácí zvířátka. Nemusíte nikam cestovat a řešit to, že bydlíte daleko, abyste ji mohli podstoupit.

 

Terapie ON-LINE

Terapie on-line přes Skype nebo Messenger. Probíhá stejně jako terapie osobní, jen se uvidíme přes obrazovku. K terapii ale není nutné se vidět, stačí, když se uslyšíme. Proto je možné se domluvit i na terapii přes telefon. Záleží na tom, co vám bude vyhovovat.

Terapie OSOBNÍ

Před začátkem každé terapie vždy provádím energetickou očistu svého těla, abych se důkladně připravila. Proto když se spojíme, přejdeme rovnou k samotné terapii. Vše potřebné spolu probereme při prvním kontaktu a následně po terapii.  V průběhu terapie sedím u stolu, používám kyvadlo a různé tabulky, které mi dávají odpovědi. Vy sedíte pohodlně v křesle. Můžete vnímat různé jemné pocity v těle jako brnění, mrazení či teplo v různých částech těla, zívání, pocení, smích… anebo taky vůbec nic. Tyto projevy jsou důsledkem uvolňování zablokovaných energií a emocí v těle. Ať něco cítíte nebo ne, vše je v pořádku a účinek terapie je vždy stejný. Osobní terapie trvá asi 1,5 hodiny, podle toho, co spolu řešíme. Provádím je v Říčanech u Prahy.

Ceník

Terapie ve spánku  1500 Kč

Terapie on-line        1500 Kč

Terapie osobní        1800 Kč

Kontakt

Telefon: +420 775 608 573

Kontaktovat mě můžete taky přes níže uvedený kontaktní formulář.

Osobní terapie probíhají na adrese: Říčany u Prahy, ulice Na Fialce, hned u vlakového nádraží.
Jak se ke mně dostanete?
Vlakem – zastávka Říčany, pěšky 1-2 minuty chůze směrem na Masarykovo náměstí. 
Autem – parkování před školkou Magic Hill, Na Fialce 2629/18.
Autobusem – zastávka Říčany-Nádraží, dům je hned u zastávky.

Metodu SCPR zpracoval Ondřej Brož.
Recenze klientů

Jsem to já, jsem tady a zralá. Děkuji za vedení při pomoci kyvadlem. Děkuji za energetickou a léčivou terapii, cítím se o hodně lépe a ulevilo se mi.  I velké změny tam jsou znát. Mám pocit, že jsem se zbavila starého těžkého závaží, které mě stahovalo zpět. Opět vidím světlo na konci tunelu. Věřím, že to je velká pomoc a i kdyby se tam zase něco zrodilo, už vím na koho se obrátit. Tak dlouho jsem chodila od čerta k ďáblu, až jsem narazila na Anděla.  Jste žena která cítí a ví, jste silná žena, která je jemná a intuitivní, empatická a úžasná bytost. Tak přesně Vesmír funguje, pošle Ti Anděla, když ho nejvíc potřebuješ.
Jsou lidé, kteří mají obrovský dar a pomáhají lidem, Vy patříte mezi ně.
Láska a štěstí ať Vás provází. Zároveň přeji mnoho klientů, kterým dokážete pomoci jako jste pomohla Vy mě na mé cestě.

Jana z Prahy - po třech terapiích ve spánku